2.2 Förståelsebaserat ledarskap Sandberg & Targama (1998) hävdar att för att kunna leda företag på ett effektivt sätt måste den som är ledare veta vad de ska påverka och hur de ska påverka medarbetarnas genomförande av arbetet. Från 1980-talet har samhället gått från en ledning där auktoritet

2853

Ledarskap inom organisationer är ett område som sedan lång tid intresserat forskarna. En strävan om att finna hur den mest effektive ledaren är eller vad som är det optimala ledarskapet (Simonsson, 2009) har länge eftersökts genom tiderna. Ledarskapet har bearbetats av olika discipliner och utifrån olika perspektiv och

Att forma en grupp som blir något mer än de ingående individerna eller hur man kan få alla medarbetare att ta eget ansvar för sitt arbete. Idag är förändring ofta ett konstant tillstånd. Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi. Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod. Bättre med en bra framtid än en bra berättelse om det förflutna .

Forstaelsebaserat ledarskap

  1. Kommunal västerbotten stugor tärnaby
  2. Ellen key bildning citat
  3. Trangselskatt juli
  4. Marianne andersson karlstad
  5. Bengal famine 1943
  6. Ecco italian
  7. Per egeryd kontakt
  8. Di index usa restricted
  9. Csn kundtjänst mail

Ledarskapsutveckling. Förståelsebaserat ledarskap. Prova på att vara chef. Projektledning Lärande processer Intern kompetensspridning och ”säkring” av kompetens knuten till individen Kunskapsöverföring äldre ÅÆ yngre samt nya medarbetare ÅÆ verksamheten Strategisk kompetens Katarina har ett målinriktat och tydligt ledarskap med kloka tankar kring det strategiska arbetet. Hon har ett stort engagemang grundat i en gedigen kunskap och erfarenhet som syns tydligt när hon arbetar med utvecklingsfrågor och visioner. Som ledare strävar hon efter gemensamma lösningar och vill verkligen utveckling och förändring.

Ledarskap handlar om hur man kan skapa resultat med hjälp av andra. Att forma en grupp som blir något mer än de ingående individerna eller hur man kan få alla medarbetare att ta eget ansvar för sitt arbete. Idag är förändring ofta ett konstant tillstånd.

Idag är förändring ofta ett konstant tillstånd. Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi. Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Forstaelsebaserat ledarskap

krävs i ett förståelsebaserat ledarskap. Ett sätt att få medarbetarna att ut-vecklas är att vi ger varandra effektiv feedback. Med detta menar jag tre saker: • Att rensa luften snabbt, vara vaken på tonfallet och se till att alla kan och vågar tala öppet om eventuella pro-blem och …

Forstaelsebaserat ledarskap

322; Fångad i järnburen 324; 23. Grunden i det förståelsebaserade tänkandet bygger på en kombination av en människas erfarenheter, beslut och konsekvenser som denna har gjort, personliga tolkningar samt en påverkan av den kulturella kontext människan befinner sig i eller är påverkad av. Människor som bygger sitt tänkande på ett förståelsebaserat perspektiv har ofta en tendens att inte nöja sig med ett svar.

Forstaelsebaserat ledarskap

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod. Bättre med en bra framtid än en bra berättelse om det förflutna . 2018. Etiska dimensioner i lärarens arbete. Sara Irisdotter Aldenmyr Inom förståelsebaserat ledarskap är vi tveksamma till hela tanken bakom begreppet lågt hängande frukter på grund av att det alldeles för ofta är en chef eller en konsult, kanske en hel ledningsgrupp, som suttit på kammaren och klurat ut allt det här själv. ”Förståelsebaserat ledarskap öppnar upp för nya perspektiv, hållbar förändring och utveckling” Upplägg: Halvdag, 4 timmar.
Wermlands tidning 1837

Utifrån detta lägger rektorer upp skolutvecklingsarbetet på olika sätt.

det pedagogiska ledarskapet inte är en självklarhet.
Sälj fakturan

assistent or assistant
qlq c30
bruttolöneavdrag kurs
konsumenträtt häva köp
sunds marin
äldreboende översatt till engelska

Ett annat begrepp Pär Eriksson lyfte fram är ”förståelsebaserat ledarskap”. Utgångspunkten är att alla medarbetare agerar utifrån den förståelse de har. En insikt alla chefer måste utgå från i sitt ledarskap. – Slutsatsen är att vi ska fokusera på kunskap och lärande så att hela organisationen blir en lärande organisation.

Det måste börja i rätt ände. En chef som inte kan lyssna kan inte börja med att hoppa in i ett förståelsebaserat ledarskap utan måste börja med sitt lyssnande, bli bra på dialog och en smula coaching! Strukturerade samtal ses i boken som centrala för skolutvecklingsarbetet. Den teoretiska utgångspunkten är ett förståelsebaserat synsätt på styrning och ledning där samtalens roll är att ge stöd till ledning och medarbetare att ”klargöra, undersöka, fördjupa, utmana och förändra sin förståelse av sitt uppdrag”.


Naturkunskap 1a2 distans
pascal soriot lon

Makt, påverkan och ledarskap – en teoretisk analys som ramverk för diskussion av det förståelsebaserade ledarskapet Johannes Lasson Agneta Wångdahl Flinck 2003-05-22 De tre begreppen makt, påverkan och ledarskap används i stor utsträckning i samhälls- och …

Målet med verksamheten, som hämtar sin teoretiska bakgrund främst från det kognitiva psykologin, respektive prestationspsykologin, är att må bra och prestera väl. Utbildningen skulle dessutom inspirera till utveckling av det personliga ledarskapet. 4.3 Ledarskap och organisation 33 4.4 Ledarskapsnivåer; perspektivistiskt tänkande 36 4.5 Förståelsebaserat ledarskap 39 4.6 Utmanande och nära ledarskap 41 4.7 Ledarens personlighetsutveckling och lärande 46 4.8 Pedagogiskt ledarskap 47 5. Kort om kursen: Ledarskap Välkommen till en ledarskapsutbildning som lämnar de traditionella mönstren bakom sig.