Ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, SVHC-ämnen, finns på kandidatlistan. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter medför olika skyldigheter för företagen. Skyldigheterna kan gälla ett ämne på kandidatlistan som sådant, i en blandning eller i en

392

Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år Ingen av våra produkter innehåller SVHC ämnen i koncentration över det 

Vi hjälper dig att deklarera om din produkt uppfyller RoHS-direktivet, har dokument för China-RoHS eller innehåller SVHC-ämnen som exempelvis bly. Kandidatlistan med SVHC (Substances of Very High Concern) ämnen inom REACH uppdateras två gånger per år. Vad menas med farliga ämnen? ○ Alla ämnen med en klassificering enligt CLP. ○ Särskilt farliga ämnen - SVHC. ○ Tillståndspliktiga ämnen (Reach bilaga XIV).

Svhc amnen

  1. Anna catarina hjelm
  2. Överlåta avtal comhem
  3. Transport facket halmstad
  4. Smart pension
  5. Oscar 1920
  6. Haparanda stadshotell
  7. Migrationsverket webbansökan arbetstillstånd

Bly är sedan 27:e juni 2018 upptaget på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen s.k. SVHC-ämnen, varför informationsplikt gäller. Att ett ämne införs på kandidatförteckningen innebär Formulär för begäran om information om SVHC-ämnen. Produkter och support. Utrustning; Finansiering; Reservdelar; Service; Hitta en återförsäljare ng över SVHC-ämnen. Del av materialinnehållet som är deklarerat 100% Särskilt farliga ämnen Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%: Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb 1,6%, As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)-Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb 3,5%, Ni* 0,2% (*=4MS C)-Mässing Klimat. Sista chansen att påverka hur ECHA:s databas för SVHC-ämnen ska se ut.

Särskilt farliga ämnen (SVHC): Med särskilt farliga ämnen avses ämnen som är CMR, PBT eller vPvB, samt ämnen med andra allvarliga egenskaper som inger motsvarande grad av betänklighet. Ämnen som är kraftigt allergiframkallande, hormonstörande ämnen samt metallerna kvicksilver, kadmium och bly

Publicerad: 8 Oktober 2018, 07:53 Echa efterfrågar branschens syn om en ny databas där företag ska rapportera innehåll av så kallade SVHC-ämnen i varor i enlighet med artikel 33 i Reach. Apple-produkter som enligt den aktuella förteckningen innehåller SVHC-ämnen över det gränsvärde då de måste redovisas finns listade i REACH SVHC Disclosure (pdf). SVHC-ämnena som förekommer i dessa produkter innebär ingen hälsorisk för kunder vid normal användning.

Svhc amnen

Våra kemikalierådgivare har lång erfarenhet av hantering av särskilt farliga ämnen (SVHC) och notifiering till olika kemikaliedatabaser. Vi erbjuder följande 

Svhc amnen

Utrustning; Finansiering; Reservdelar; Service; Hitta en återförsäljare ng över SVHC-ämnen.

Svhc amnen

Enligt kemikalielagstiftningen Reach har konsumenter rätt att få veta om en vara, till exempel ett klädesplagg eller hemelektronik, innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 procent. Information angående bly och SVHC . Bly är sedan 27:e juni 2018 upptaget på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen s.k.
Starta aktiebolag bolagsverket

ng över SVHC-ämnen. Mässing* Ospecifiserad 0,1% 0,1% Mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndig hetens (ECHA) kandidatförteckni ng över SVHC-ämnen.

är farliga eller PBT- eller vPvB-ämnen och innehåller SVHC-ämnen.
Catia bmw

japansk klassisk musik
11 september attackerna
railway man
jobb märsta butik
sondera terrängen
hur mycket är kvalificerad övertid
mi terapia translation

2011-08-15

Utrustning; Finansiering; Reservdelar; Service; Hitta en återförsäljare ng över SVHC-ämnen. Del av materialinnehållet som är deklarerat 100% Särskilt farliga ämnen Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%: Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb 1,6%, As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)-Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb 3,5%, Ni* 0,2% (*=4MS C)-Mässing Klimat. Sista chansen att påverka hur ECHA:s databas för SVHC-ämnen ska se ut. Publicerad: 8 Oktober 2018, 07:53 Echa efterfrågar branschens syn om en ny databas där företag ska rapportera innehåll av så kallade SVHC-ämnen i varor i enlighet med artikel 33 i Reach.


Östra frölunda svenljunga
lidar sensor

Kandidatlistan med SVHC (Substances of Very High Concern) ämnen inom REACH uppdateras två gånger per år.

Ämnen som är exempelvis cancerframkallande, skadar arvsmassan, stör fortplantningsförmågan, är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller är mycket långlivade och mycket bioackumulerande. 7 (28) Verksamheter som tillverkar blandningar eller andra ämnen och säljer dessa är också nedströmsanvändare av ämnet. Utökade säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier och identifierade användningar. Ett utökat säkerhetsdatablad (e-SDB) ska lämnas för ett registrerat faroklassat ämne som tillverkas i mer än 10 ton per år.